Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu ile Mücadele Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0259-194 = 19/04/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/04/2011 tarih ve  1636-248/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 06.04.2011 tarih ve 10580 sayılı yazısına atfen, Türk Deniz Görev Grubu’nun (TDGG) 2011 yılı aktivasyonu kapsamında, Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetleri hakkında yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak denizcilik sektörünün bilgilendirilmesine yönelik olarak, 22 Nisan 2011 Cuma günü Saat 14.00'de Odamız Meclis Salonu’nda bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sunum yapacağı toplantıya katılmak isteyen Üyelerimizin ahu.yalcin@denizticaretodasi.org adresine e-posta göndermeleri”

 

gerektiği belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz