Menu

Duyurular


Koruma ve Tazmin Sigortasını Düzenleyen Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0271-203 = 26/04/2011


 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan, 14/04/2011 tarih ve B.02.1.DNM.0.08.10.02/155.09.01-11504 sayılı “Koruma ve Tazmin Sigortasını Düzenleyen Yönetmelik” hakkındaki yazısı ve ekleri ilişikte sunulmaktadır.

 

1.7.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu uygulamanın, gemilerin gelişinden evvel Liman Başkanlıklarına, Kulüp Sigorta Poliçesi’nden bir suretinin ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Konunun önemi ile birlikte Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek: 1 yazı ve ekleri. 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz