Menu

Duyurular


Güney Kutbu (Antartıka) Bölgesinde Ağır Yağların Taşınması ve Yakıt Olarak

SİRKÜLER NO: 20.3 / 0272-204 = 27/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/04/2011 tarih ve  1732-257/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

ClassNK’dan alınan 24 Şubat 2011 tarih ve TEC-0844 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) alt komitelerinden olan Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC) 60. dönem toplantısında, MARPOL Ek I’de yapılan değişikliklerin (Karar MEPC.189(60)) kabul edildiği ve bu değişikliğin 01 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği İlgi yazı ile bildirilmiştir.

 

MARPOL Ek I Kural 1.11.7. de tanımlandığı üzere; bu tarihten sonra, Güney Kutbu (Antartika) bölgesinde aşağıdaki petrol ve petrol türevlerinin dökme şeklinde yük olarak taşınması ve yakıt olarak kullanılması yasaklanacaktır.

 

1.15ºC ta, 900 kg/m³den fazla yoğunluğu olan ham petroller,

 

2.15ºCta, 900 kg/m³den fazla yoğunluğu olan veya kinematik yapışkanlığı (viscositesi) 50ºC ta 180mm2/s’den fazla olan ham petrolden başka diğer yağlar; veya

 

3.Zift (bitumen), katran (tar) ve bunların emülsiyonları.

 

Daha önceki operasyonlarda (taşımalarda), yukarıda belirtilen petrol ve petrol türevleri taşındığı veya kullanıldığı takdirde; tanklar ve boruların temizlenmesi veya bol su ile yıkanması gerekmemektedir.

           

İlgi yazı ve Ekleri ilişikte sunulmuştur (Ek-1).”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek:  İlgi yazı örneği

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz