Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması

SİRKÜLER NO: 10.1 / 251-190 = 18/04/2011


10 Nisan 2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,
18 Mart 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 29/12/2010 tarihli ve 6095 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/1/2011 tarihli ve HUMŞ/4576894 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, anılan karar ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Ek: 2011/1467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz