Menu

Duyurular > 2011 > Aralık Duyuruları

Konteyner Navlun Oda Payı Bildirim Formu

SİRKÜLER NO: 9.5

Detay

01.01.2012’de Yürürlüğe Girecek Olan Yeni IMO Kuralları HK.

SİRKÜLER NO:

Detay

Deniz Haydutluğu Faaliyetleri Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 805-590 = 30/12/2011

Detay

STCW 78 Sözleşmesi 2010 Değişiklikleri.

SİRKÜLER NO: 21.2 / 804-589 = 30/12/2011

Detay

ABD’NIN, İRAN, KUZEY KORE VE SURIYE’YE UĞRAK YAPAN GEMILERE ABD LIMANLARINA YANAŞMAYI YASAKLAMA KONUSUNDAKI YASA TASARISI

SİRKÜLER NO: 13.7 / 802-587 = 30/12/2011

Detay

2012 YILI ÖTV’SIZ YAKIT GENEL UYGULAMA TALIMATI HK.

SİRKÜLER NO:

Detay

ÇIN XI’AN HEYETI ILE TOPLANTI HK.

SİRKÜLER NO:

Detay

STCW MANILA DEĞIŞIKLIKLERININ YÜRÜRLÜĞE GIRMEYE BAŞLAMASI.

SİRKÜLER NO: 22.3

Detay

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0756-549 = 26/12/2011

Detay

Yeni Yıl Mesajı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 806-591 = 30/12/2011

Detay

Tahliye listeleri Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 803-588 = 30/12/2011

Detay

Özet Beyan ve NCTS Uygulamaları Hakkında

SİRKÜLER NO:

Detay

Özet Beyan ve NCTS Uygulamaları Hakkında

SİRKÜLER NO:

Detay

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında 2011/2572 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 800-585 = 29/12/2011

Detay

NCTS SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SİRKÜLER NO: 8.5 / 799-584  = 28/12/2011

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir

SİRKÜLER NO: 10.1 / 798-583 = 28/12/2011

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 797-582 = 28/12/2011

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6249 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 796-581 = 28/12/2011

Detay

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2012 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 795-580 = 28/12/2011

Detay

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 794-579 = 28/12/2011

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2011/2514 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 10.1 / 793-578 = 28/12/2011

Detay

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6256 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 10.1 / 792-577 = 28/12/2011

Detay

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.5 / 791-576 = 28/12/2011

Detay

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.5 / 790-575 = 28/12/2011

Detay

5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.5 / 789-574 = 28/12/2011

Detay

5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.5 / 788-573 = 28/12/2011

Detay

Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol

SİRKÜLER NO: 10.1 / 787-572 = 28/12/2011

Detay

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

SİRKÜLER NO: 10.1 / 786-571 = 28/12/2011

Detay

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

SİRKÜLER NO: 16.4 / 785-570 = 28/12/2011

Detay

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında 2011/2474 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 784-569 = 28/12/2011

Detay