Menu

Duyurular


Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında 2011/2572 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 800-585 = 29/12/2011

 

Bakanlar Kurulunca, 28/12/2011 tarih ve 28156 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında 2011/2572 Sayılı Kararaşağıda  sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Recep Düzgit

                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2572

             Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulması ile 27/12/2007 tarihli ve 2007/13066 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/12/2011 tarihli ve 10099 sayılı yazısı üzerine, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız