Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu Faaliyetleri Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 805-590 = 30/12/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/12/2011 tarih ve  4983-687/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

 Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2011 tarihli ve B.02,1.DNM-0.Ö6;03.02-135.07- 36320 sayılı  yazısına atfen;

 

21 Aralık 2011 tarihinde Umman Sahilleri'nin 40 mil açığında İran'dan Türkiye'ye, intikal etmekte olan İtalya Bayraklı ‘‘ENRICO IEVOLI’’ isimli ticaret gemisine deniz haydutları tarafından saldırı gerçekleştiği, bahse  konu gemide emniyetli bölme (CITADEL) olmaması nedeniyle bölgede bulunan askeri gemilerin müdahalesine fırsat  kalmadan geminin kısa süıe içerisinde deniz haydutları tarafından ele geçirildiği ve  kaçırıldığı bildirilmiştir.

 

A. Meteorolojik şartların uygun olası  durumunda deniz haydutluğu faaliyetlerinin, Arap Denizi, Hint Okyanusu ile Uluslararası Güvenlik Koridoru (IRTC) ve Somali Havzası'nın tamamını kapsayacak şekilde çok geniş  bir coğrafyaya yayıldığını,

 

B. Emniyetli bölme uygulaması yapılmasının deniz haydutluğuna karşı son derece etkin bir yöntem olduğunu ve harp gemilerinin intikali için zaman kazandırdığını,

 

C. Emniyetli   bölme uygulaması yapmayan  gemilerin, deniz haydutları tarafından kolaylıkla ve kısa sürede ele geçirilebildiğini,

 

D. Deniz Haydutluğunu Önlemek için En İyi İdari Uygulamalar (BMP-4), kapsamında  tüm koruyucu tedbirlerin sadece IRTC geçişiyle sınırlı tutulmaması ve  Arap Denizi, Hint Okyanusu  ve Somali; Havzası'ndan geçişlerde de uygulanmasının  hayati öneme haiz olduğu belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek-1: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz