Menu

Duyurular


Tahliye listeleri Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 803-588 = 30/12/2011

 

T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden alınan, 29/12/2011 tarih ve B.11.2.DDY.0.17.09.02-572/4932 sayılı “Tahliye listeleri” konulu yazısında;

 

“Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünce edi formatında işlem yapılmakta olan ithalat ve ihracat özet beyanlarda yeni uygulamaya geçilmesi ve bu format da konteyner feetlerinin (20-40') gözükmemesi nedeniyle, limanımızda halen kullanılmakta olan liman programına entegrasyonun sağlanabilmesi amacıyla, yükleme listelerinde olduğu gibi tahliye listelerinin de aynı formatta elektronik posta yolu ile İşletmemize gönderilmesi gerektiği,

 

İş akışında ve verilen hizmetlerde aksama yaşanmaması için gereği hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın üyelerimizin bilgilireni ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz