Menu

Duyurular


NCTS SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SİRKÜLER NO: 8.5 / 799-584  = 28/12/2011

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında bugün itibariyle NCTS ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yayınlanmış olup, soru ve cevaplar aşağıda sunulmaktadır.

 

NCTS SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1- NCTS uygulamasına nasıl giriş yaparım?

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/euygulamalar/Sayfalar/Projeler.aspx

Yukarıda yer alan linkin altında çıkan NCTS bölümünden yükümlü menüsüne ulaşılabilmektedir.

2- Transit beyannamesini NCTS sistemi üzerinden nasıl doldurabilirim?

http://www.gumruk.gov.tr/TR-TR/EUYGULAMALAR/NCTS/Sayfalar/default.aspx

Yukarıda yer alan linkten NCTS Uygulaması yükümlü kullanıcı kılavuzuna ulaşılabilmektedir.

3- NCTS üzerinde transit beyannamesi doldurmak için gümrüğe gitmek zorunda mıyım?

NCTS uygulaması internet üzerinden çalışmakta olup internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan beyanname tescil ederek gümrük idaresine göndermeniz mümkün bulunmaktadır.

4- Beyanname dolduruken hata alıyorum, ne yapmalıyım?

“Error” şeklinde çıkan hatalarda sizin düzeltme yapabilmeniz için hatanın kaynağı olan kutu ve bölümler belirtilmekte olup, ilgili bölümlerin uygun olarak doldurulup doldurulmadığını yükümlü kullanıcı kılavuzunu takip ederek kontrol etmeniz gerekmektedir.

NCTS sisteminin zorunlu olduğu gümrük idarelerinde özet beyan modülünden transit işlemi yapılamayacak olup, beyanın NCTS uygulaması üzerinden transit beyannamesi doldurularak verilmesi gerekmektedir. NCTS transit beyannamesi detaylı bir beyannamedir. Kılavuzda doldurulması zorunlu olan alanlar belirtilmiş olup, zorunlu alanlar doldurulmadığında sistem bu şekilde hata vermektedir.

5- Transit beyannamesini yanlış doldurup gümrük idaresine gönderdim. Düzeltme yapamaz mıyım?

Transit beyannamesi hareket gümrük idaresinde onay memurunca kabul edilene kadar kılavuzda belirtilen şekilde istenildiği kadar düzeltme yapılabilmektedir.

6- Taşıtın plakasını yanlış yazdım ve hareket gümrük idaresinden araç çıkış yaptı, ne yapmalıyım?

Taşıt plakası varış gümrük idaresince düzeltilebilmektedir.

7- Bir taşıma aracı için birden fazla transit beyannamesi düzenleyebilir miyim?

Bir araç için mevzuat dahilinde birden fazla transit beyannamesi düzenlenebilmektedir.

8- NCTS sistemi kağıtsız beyanname sistemi midir?

NCTS uygulaması kağıtsız bir uygulama olmayıp, transit rejiminde beyanname ekine eklenmesi gereken tüm belgelerin NCTS uygulasında üretilen transit refakat belgesinin ekine konulması gerekmektedir.

9- Ülke ve gümrük kodları neden farklı?

NCTS uygulaması ülkemizin ortak transit sözleşmesine taraf olması halinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olup, uluslar arası uygulamanın gereklerine göre tasarlanmıştır.

10- Beyannamenin kutuları arasında BİLGE de “enter” tuşu ile geçiş yapılabiliyor; NCTS de böyle yapılamaz mı?

NCTS uygulaması internet üzerinden çalışmakta olup, kutular arası geçişlerde TAB tuşu kullanılabilmektedir.

11- Alıcısı ve gönderici farklı kalemlerde eşya için nasıl beyanda bulunmalıyım?

Beyannamenin ana ekranında alıcı ve gönderici boş bırakıldığında, kalem ekranında yer alan alıcı ve gönderici her kalem için ayrı ayrı girilebilmektedir.

12- Transit beyannamesi ile eşyamı doğrudan antrepoya indireceğim zaman ne olacak?

YGM lerin kendi programları üzerinden transit beyannamelerinin gelişini gümrüğe bildirmesi mümkün bulunmakta olup, gümrük idareleri YGM lerden gelecek bildirime göre varış bildirimini yapacaktır.

13- Varış gümrük idaresinde eskiden transit işleminden sonra RL kodlu teslim alma özet beyan veriyordum, şimdi de verecek miyim?

NCTS sisteminde varış gümrük idaresince aracın gelişi hareket idaresine bildirildiğinde sistem onaylanmış statüde RL kodlu bir teslim alma özet beyanı üretmekte ve numarası beyannamenizin sağ alt köşesinde görünmektedir.

Ancak bu özet beyan sadece taşıt üstü veya antrepo beyannamesi tescil edilmesi durumlarında varış haber edildiği andan itibaren kullanılabilmekte; diğer durumlarda kullanılabilmesi için transitin sonlanması gerekmektedir.

Sistemin üretmemesi halinde ÖzetbeyanTC modülünden RL kodlu özet beyan vermeniz mümkün bulunmaktadır.

14- Gümrük idaresinde uygulama başlamadan tescil edilmiş transit beyannamem var, transit özet beyan (yavru beyanname) veremiyorum ne yapmalıyım?

Transit özet beyan yerine NCTS sisteminden beyanname tescil ederek, beyannamenin önceki beyan bölümüne eski sistemde tescil edilmiş beyanname bilgilerini girmeniz gerekmektedir.

15- Beyannamenin kalem ekranını dolduramıyorsam ne yapmalıyım?

Ortak Transit Yönetmeliği’nin 14/9 maddesine göre işlem yapılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                        Ruhi Duman

                                                                                                Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz