Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6249 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 796-581 = 28/12/2011

 

Bakanlar Kurulunca, 29/11/2011 tarih ve 28127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6249 Sayılı Kanunaşağıda  sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Recep Düzgit

                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

29 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28127

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ

ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6249                                                                                                Kabul Tarihi: 17/11/2011

MADDE 1 (1) 3 Mart 2008 tarihinde Bükreş’te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/11/2011