Menu

Duyurular


Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında 2011/2474 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 784-569 = 28/12/2011

 

Bakanlar Kurulunca, 22/12/2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında  2011/2474  sayılı Kararaşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Recep Düzgit

                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

22 Aralık 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28150

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2474

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 7/10/2011 tarihli ve 345 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kararnamenin eki için lütfen tıklayınız