Menu

Duyurular


STCW MANILA DEĞIŞIKLIKLERININ YÜRÜRLÜĞE GIRMEYE BAŞLAMASI.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 770-557 = 28/12/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/12/2011 tarih ve  4923-681/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İlgi Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 19.12.2011 tarih ve MT(11)20 sayılı yazısına atfen;

 

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Sözleşmesi (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) (STCW) Manila Değişikliğiklikleri’nin, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayacağı ICS üyelerine hatırlatılmaktadır. Bu değişiklikler arasında, yeni gemiadamları asgari dinlenme süresi zorunlulukları ile yeni İlaç ve Alkol limitleri özellikle önem taşımaktadır.

 

Liman Devleti Kontrolü tarafından etkin olarak denetleneceği tahmin edilen yeni gemiadamları asgari dinlenme saati zorunluluklarına uyum sağlanması önemlidir. Bu anlamda gemiadamlarına en az STCW 2010’da şart koşulan asgari dinlenme süresinin sağlandığına dair kapsamlı kayıtların tutulması gerekli olacaktır.

 

STCW Manila değişiklikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi veren yazının çevirisi Ek’te sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 ilgi yazı ve Türkçe çevirisi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz