Menu

Duyurular


Konteyner Navlun Oda Payı Bildirim Formu

SİRKÜLER NO: 9.5 / 758-551 = 27/12/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/12/2011 tarih ve 4876-675 / 2011 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


Bilindiği üzere, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 25. maddesi gereği; Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında yükleme ve boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, Navlun Oda Payı (Binde Dört Oranında ) geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcilikleri veya acentesi tarafından ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Odamız Türkiye limanlarından hareket eden tüm gemilerin; acente unvanlarını, yükleme, boşaltma ve transit yük bilgilerini T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığından alınan (LÇB) Liman Çıkış Belgeleri üzerinden alınmakta ve mutlak resmi veri olarak kabul edilmektedir.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Navlun Oda Payı bildirimlerinin yenilenen ve Ekte bulunan “Konteyner Navlun Oda Payı Bildirim Formu” üzerinde tüm navlun hasılatı üzerinden yükleme ve boşaltma bilgileri 20’lik ve 40’lık konteynerler ayrı ayrı hesaplanarak yapılması uygulamasına başlanacaktır.

Aynı gemi üzerinde ana acenteden başka acenteler tarafından da konteyner taşıması yapılan durumlarda diğer acentelerin isim ve yük bilgileri ana acenta tarafından Navlun Bildirim Formunun “C” bölümünde belirtilecektir.

Ayrıca Odamız tarafından incelenen konteyner navlun bildirimleri; Yükün taşındığı güzergah ve 20’lik / 40’lık konteyner verileri dikkate alınarak rayiç ortalama navlun bedelinden düşük olması durumunda, bildirilen navlun bedelini teyit edici belgelerin sunulması gerektiği hususu,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

Dağıtım: Tüm üyelerimiz