Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0263-196 = 22/04/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/04/2011 tarih ve  1699-251/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitimi, 23-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Odamız Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

1. Eğitime; en az lise mezunu, yetkili gemi acente firmasında çalışan ve gemi acente personeli kimlik kartı olmayan kişiler katılabilecektir. Gemi acente firmasında çalışmayanların başvuruları yer durumuna göre değerlendirilecektir.

2. Eğitim, Pazartesi-Cuma günleri saat 10:00-16:00 arasında verilecek, Cumartesi günü sınav yapılacak, sınavda başarılı olanlara Denizcilik Müsteşarlığı’nca “Gemi Acentesi Personeli Eğitim Sertifikası” ve “Gemi Acentesi Yetkili Personel Kimlik Kartı” verilecektir.

3. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

4. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara “Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı” ve “Soru Bankası” dağıtılacaktır.

5. Eğitime katılmak isteyen ve eğitim niteliklerine haiz kişilerin ekte yer alan dilekçeyi doldurarak;

-   Öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi (en az lise diploması),

-   2 adet (4,5x6) ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş renkli fotoğraf,

-   1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

-   25 TL sertifika bedelinin ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

 

Sertifika bedeli; Denizcilik Müsteşarlığı’nın www.denizcilik.gov.tr adresinde yer alan e-tahsilât bölümünden (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Gelir kalemleri/acente personeli işlemleri/gemi acentesi yetkili personel sertifika ücreti bölümü) alınacak C Kodu ile Garanti Bankası şubelerinden birine ya da Garanti Bankası internet bankacılığı üzerinden (ödemeler/e-devlet kapısı bölümünden) yapılacaktır.

Sertifika bedelinin, Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne ait Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 ödenmesi durumunda banka dekontunun aslı istenmektedir.

Eğitime katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen evrakları en geç 18 Mayıs 2011 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza şahsen ya da posta yoluyla (İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisi Mebusan Cad. N:22 80154 Fındıklı/İSTANBUL) göndermeleri”

 

gerektiği belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

 

Ek: Dilekçe Örneği (1 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz