Menu

Duyurular


Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalanması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Hakkında Seminer

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0277-209 = 26/04/2011

 

 

Değerli Üyeler,

 

"Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalanması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"  hazırlanarak 14.11.2010 tarih ve 27759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu yönetmeliğin amacı; Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen 300 GT ve üzeri tüm gemilerin deniz alacaklarına ilişkin gemilerin sigortalanmış olması zorunluluğu getirilmiştir. Bu yönetmelik ile liman tesislerimize gelen gemilerin, 1976 Konvansiyonu ve 1996 Protokolü çerçevesinde sınırlandırmaya bağlı olarak deniz alacaklarını kapsayan geçerli bir koruma ve tazmin sigortasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

Söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına 1 Temmuz 2011 tarihinde başlanacak ve gemiler liman otoriteleri tarafından denetlenecektir. Bu denetlemelerde  bir sıkıntı yaşanmaması için T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından:

 

3 Mayıs 2011 Salı günü saat 10.00 ‘da İzmir'de,

16 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 14.00’de İstanbul İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda bir seminer düzenlenmiştir.

 

Üyelerimizin 1 Temmuz 2011 tarihinden sonra söz konusu sigortanın eksikliğinden dolayı bir sorun yaşamamaları için düzenlenen bu seminerlere katılmalarını önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz