Menu

Duyurular


İkincil İşlem Görmüş Ürün Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0273-205 = 27/04/2011

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 25/04/2011 tarih ve  1745-259/2011 sayılı “İkincil İşlem Görmüş Ürün” hakkındaki yazısı ve ekleri ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek:  İlgi yazı

 

       2011/24 sayılı genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz