Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0284-215 = 29/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/04/2011 tarih ve  1791-268/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, bir gemi acente firmasında gemi acentesi sorumlu müdür, sorumlu müdür yardımcısı veya yetkili personeli olarak çalışanların, sertifika tarihinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerine katılarak Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, 2011 yılı Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, Odamız Merkezinde 16-17 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenecektir.  saat 14:00-18:00 arasında yapılacaktır. 

           

16 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 14:00-17:00 arasında Denizcilik Müsteşarlığı’nca “P&I Klüp Sigortası ve Gemilerin Sigortalandırılması ” konulu seminer verilecektir.

 

17 Mayıs 2011 Salı günü saat 10: 00-12:30 arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce

“Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Uygulama Talimatı Değişiklikleri” konulu bir seminer verilecektir. 

 

Yenileme eğitim seminerine ; bir gemi acente firmasında sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya yetkili personel olarak çalışan ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik kartlarının süresini uzatarak yenilemek isteyen kişiler katılabileceklerdir. Odamızca, eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

Seminere katılmak isteyenlerin gemi acentesi tanıtım kartı fotokopisi ile birlikte Ek’te yer alan dilekçeyi doldurarak en geç 13 Mayıs 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar 0212 293 79 35 faksa göndermeleri  gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: dilekce örneği 


Dağıtım: Tüm üyelerimiz