Menu

Duyurular


Sondaj Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0276-208 = 27/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/04/2011 tarih ve  1773-262/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 21.04.2011 Tarih ve 3455 Sayılı yazısına atfen;

 

“Kazlıçeşme sahilinde inşa edilecek yat limanı için STFA Sondaj A.Ş. tarafından proje koordinatları ve çalışma sahası Ek’te bir örneği sunulan ilgi yazıda belirtilen alanlar içerisinde 16 adet sondaj çalışmasının 23.04.2011-08.06.2011 ile 09.06.2011-11.07.2011 tarihleri arasında “STFA Galata Dubası” ve “Kocabaş-1 Römorkörü” kullanılarak 2 aşamalı olarak yapılacağı,

           

Bu itibarla, ilk aşama olan 23 Nisan 2011 – 08 Haziran 2011 tarihleri arasında I. Aşama Deniz Sondajları Koordinatlarındaki 10 noktada sondaj çalışmasının yapılacağı belirtilerek ilgi koordinatlarda; can, mal, seyir ve çevre güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için “STFA Galata Dubası” ve “Kocabaş-1 Römorkörü” isimli gemilerin çalışmaları sırasında çalışma sahasına girilmemesi, İGTHM ve/veya devriye botundan yapılacak olan uyarı ve ikazlara titizlikle uyulması için gerekli hassasiyet ve dikkatin gösterilmesi gerektiği”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek:  İlgi yazı örneği

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz