Menu

Duyurular


D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkındaki 2011/1680 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0268-201 = 25/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/04/2011 tarih ve  1724-253/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“2011/1680 Karar Sayılı  Milletlerarası Anlaşma D-8 Üyesi (Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı idari Yardım Anlaşması 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Anlaşma ; 13 Mayıs 2006 tarihinde Bali’de imzalanan ve 23.02.2011 tarih ve 6155 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11.04.2011 tarih ve HUMŞ-8626462 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18.04.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

 

Denilmekte olup, anılan Karar ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek:   2011/1680 sayılı Karar

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz