Menu

Duyurular


ATA Karnesi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0280-212 = 28/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/04/2011 tarih ve  1791-269/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, 27.04.2011 tarih ve 2011/ 26 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 

 

Söz konusu Genelge ile  ; 21.03.2005 tarih ve 25762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nde (Geçici İthalat) Türkiye'ye ATA Karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek eşyaya ilişkin bilgilere yer verilmiş ve ATA Karnelerine Gümrük İdareleri’nce yapılacak işlemler belirlenmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek:  EK : ATA Karnesi Genelgesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz