Menu

Duyurular


Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No.1) Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0269-202 = 25/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/04/2011 tarih ve  1725-254/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Tahsilat  İşlemleri Gümrük Genel Tebliği  (Seri No: 1) 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ ; hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku, tebliği, tahsilâtı ile gümrük vergileri ve para cezalarının tecili, taksitlendirilmesi, geri verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayınlanmıştır.

 

Tebliğin 17.maddesi Tebliğin yayımını izleyen üçüncü ayın sonunda, diğer maddeleri Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.”

 

Denilmekte olup, anılan Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek:  1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz