Menu

Duyurular > 2012 > Şubat Duyuruları

Deniz Haydutluğu Faaliyetleri HK.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

Deniz Haydutluğu Faaliyetleri HK.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

Yemen Karasularında Ticaret Yapacak Gemilere Getirilen Yasak Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

Transit Eşya ve Konteyner için Damga Vergisi Hk.

SİRKÜLER NO:

Detay

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0110-084 = 23/02/2012

Detay

Yük Teslim Talimat Formu Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7

Detay

Eski Gemilerin Alımı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1

Detay

Uluslararası Denizcilik Federasyonu’nun (ISF) Küçük Rütbeli Makine Zabitlerinin Eğitimine Yönelik Gemide Eğitim Kayıt Defteri

SİRKÜLER NO: 21.2

Detay

Ortak Transit Programı (NCTS), Yeni Özet Beyan ve Kağıtsız Beyanname Yerel Yardım ve Danışma Masaları

SİRKÜLER NO: 8.5 / 0118-089

Detay

2581 sayılı Kanuna İstinaden Yapılan İthalat Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0106-080 =  22/02/2012

Detay

Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0105-079 =  22/02/2012

Detay

“NO: 12 Duba, Güverte, Havuz / Kızak” Bakım Onarımı İşi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0104-078 =  22/02/2012

Detay

ECDIS Test Sonuçlarında Görülen Hatalar

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0103-077 =  22/02/2012

Detay

Aden Körfezi’nde Görev Yapan Japon Konvoyu Takvimi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

İsrail Deniz Kuvvetleri Tarafından Yapılacak Sörvey Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

Tunus Ulaştırma Bakanı ile Görüşme

SİRKÜLER NO: 12.3

Detay

STCW Değerlendirme Sınavları Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1

Detay

Tekirdağ Akport Limanı’nın İşletme Faaliyetlerini Durdurması.

SİRKÜLER NO: 2.3

Detay

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 4.1 / 0094-071 = 14/02/2012

Detay

Transit Rejimi İle İlgili İşlemler

SİRKÜLER NO: 8.7 / 091-070

Detay

MV / HİSAR Gemisinin Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 /

Detay

İzmir'de IMDG Kod Eğitim Semineri verilmesi

SİRKÜLER NO: 4.1 / 085-068 = 08/02/2012

Detay

IMDG Kod Eğitimleri Hk.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 084-067 = 08/02/2012

Detay

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 23.1 / 083-066 = 06/02/2012

Detay

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/1)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 082-065 = 06/02/2012

Detay

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 081-064 = 06/02/2012

Detay

Financial Times Dünya Denizcilik Kongresi, 19 – 20 ŞUBAT 2012, Divanı Apollon Palace & Spa, Atına, Yunanıstan.

SİRKÜLER NO: 12.3

Detay

Kağıtsız Beyanname Uygulamasının Yaygınlaştırılması Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7

Detay

STCW 78 Sözleşmesi 2010 Değişiklikleri.

SİRKÜLER NO: 21.2

Detay

Uluslar arası Hidrografi Örgütü'nün (IHO) ECDIS (Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi) Hataları Konusundaki Uyarısı

SİRKÜLER NO: 21.1

Detay