Menu

Duyurular


Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 4.1 / 0094-071 = 14/02/2012

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 11/02/2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” nde;

           

Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak, sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerleri, bu eğitim seminerlerinin standart programları ve bu programların icrası ile İdare adına bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmakta olup,

 

Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili olarak yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunan kişiler liman ve kara tesisleri ile bu kişilere verilecek eğitimler ve bu eğitimler ile ilgili İdare adına yetki, görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin

Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz