Menu

Duyurular


Kağıtsız Beyanname Uygulamasının Yaygınlaştırılması Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 079-062 =  03/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 01/02/2012 tarih ve  404-66/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 09.01.2012 tarih ve 

 687-4681 sayılı yazısına atfen;

 

01.01.2012 tarihi itibari ile uygulamaya geçilen yeni kağıtsız beyanname uygulaması ile ilgili Risk Yönetimi v-3 Kontrol Gene] Müdürlüğünün yazısına atfen,

 

1.Gümrük Yönetmeliğinin 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişik 114.maddenin 3.fıkrasının “mavi hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannamelerine birinci fıkrada belirlenen belgeler eklenmez. Muayene türü kırmızı hat olarak belirlenen ihracat beyannameleri, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük İdaresine ibraz edilir.” şeklinde değiştirildiği ve mezkur yönetmelik hükmünün 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği,

 

2.Bu hüküm doğrultusunda Ankara, Esenboğa, Ege Serbest Bölge, Trabzon, Karaköy Yolcu Salonu, Konya ve Manisa Gümrük Müdürlükleri’nde de uygulamaya 25.01.2012 tarihi itibari ile geçileceği, ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz