Menu

Duyurular


İsrail Deniz Kuvvetleri Tarafından Yapılacak Sörvey Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 100-075 =  15/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/02/2012 tarih ve  610-85/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2012 tarih ve 2587 sayılı yazısına atfen;

 

İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 06/2012 sayılı duyurusuna atıfla;

 

İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından 13 – 16 Şubat 2012 tarihleri arasında 07:00 – 12:00 (GMT) saatleri arasında aşağıda koordinatları verilen sahalarda sörvey çalışmaları icra edileceği belirtilmekte olup, belirtilen “A” ve “B” deniz alanlarının “Seyre Tehlikeli Alan” ilan edildiği belirtilerek, bu kapsamda anılan bölgede seyir yapacak ticaret gemilerinin uyarılması istenmektedir.”

 

“A” Alanı:

 

1.           32º 59’ 54’’  N             033º 14’ 12’’  E

2.           32º 53’ 38’’  N             033º 11’ 36’’ E

3.           32º 45’ 43’’  N             033º 37’ 36’’ E

4.           32º 51’ 49’’  N             033º 40’ 14’’ E

5.           32º 50’ 54’’  N             033º 14’ 12’’ E

 

“B” Alanı:

 

1.           34º 11’ 31,2’’N            027º 17’ 16,8’’E

2.           34º 05’ 13,6’’N            027º 55’ 02,6’’E

3.           33º 56’ 46’’  N             027º 52’ 15,6’’E

4.           34º 02’ 57,5’’N            027º 15’ 13’’ E

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve ek’i 06/2012 sayılı duyuru

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz