Menu

Duyurular


Ortak Transit Programı (NCTS), Yeni Özet Beyan ve Kağıtsız Beyanname Yerel Yardım ve Danışma Masaları

SİRKÜLER NO: 8.5 / 0118-089 = 23/02/2012

 

Sayın Üyemiz,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının www.gumruk.gov.tr web sayfası e-uygulamalar bölümünde 22/02/2012 tarihinde yayımlanan “Ortak Transit Programı (NCTS), Yeni Özet Beyan ve Kağıtsız Beyanname Yerel Yardım ve Danışma Masaları” konulu duyurusunda;

“Yükümlülerin, yeni elektronik program ve uygulamalar hakkındaki sorunlarını mahallinde en kısa zaman içerisinde çözümlemek, çözümlenemeyen sorunları gümrük idarelerinin çözüm önerileri ve Bölge Müdürlüğü mütalaasıyla en seri vasıtalarla Bakanlığımıza iletmek üzere, Bölge Müdürlüklerinde, "Ortak Transit Programı (NCTS), Yeni Özet Beyan ve Kağıtsız Beyanname Yerel Yardım ve Danışma Masaları" oluşturulmuştur.

Elektronik sistemlerde karşılaşılan sorunların çözümü ve sisteme yönelik bilgi talepleri için yardım masalarında görevli personele başvurulacak olup Bölge Müdürlükleri bazında görevlendirilmiş olan personele ilişkin bilgiler aşağıdaki listede yer almaktadır.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Ek 1: Yerel Yardım ve Danışma Masaları Listesi

 

 

Dağıtım:

İMEAK Deniz Ticaret Odası

Tüm üyelerimiz