Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu Faaliyetleri HK.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0116-087 =  23/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/02/2012 tarih ve  699-102 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2012 tarih ve B.02.1.DNM-2421 sayılı yazısına atfen;

 

Mısırdan Singapur’a intikal etmekte olan Liberya bayraklı ‘‘M/V FREE GODDESS’’ (IMO:9107045) isimli 1346K-05855D mevkiinde (Umman sahilleri 300 mil açıkları) deniz haydutları tarafından kaçırıldığı ve Somali sahillerine intikal ettiğinin ‘‘TCG GIRESUN’’ (F-491) tarafından bildirildiği belirtilerek, deniz haydutluğu faaliyetlerine yönelik geçmiş döneme ilişkin istatistiki bilgiler göz önüne alındığında bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetlerinin artacağı değerlendirildiği, bu çerçevede bölgeden geçecek ticaret gemilerimizin;   

 

a. Tehlikeli bölgeden geçişlerini yeterli süre önceden yürürlükteki usuller çerçevesinde milli ve uluslararası makamlara bildirilmeleri,

b. Bölgedeki Türk fırkateyni ile sürekli irtibatta bulunmaları, ‘‘TCG GİRESUN’’  (F-491) Inmarsat Tel no: 00870773106413

c. Tavsiye Edilen Transit Koridoru (IRTC) geçişlerini askeri konvoylar ile icra etmeleri

d. Koruyucu Tedbirlerin (BMP-4), öncelikle emniyetli bölme  (CITADEL) olmak üzere titizlikle uygulamaları, Somali Havzası ve Kızıldeniz’de de idame etmeleri

 

önemle tavsiye edildiği bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz