Menu

Duyurular


STCW Değerlendirme Sınavları Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 096-073 =  15/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/02/2012 tarih ve  586-81/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 10.02.2012 tarih ve 2460 sayılı yazısına atfen;

 

İlgi yazıda özetle;

 

1. STCW 78 Sözleşmesinin, 2010 yılında Filipinler’in Manila kentinde yapılan uluslararası diplomatik konferans ile revize edildiği, STCW 78 Sözleşmesine göre gemiadamlarının STCW sertifikalarına yönelik asgari yeterlik standardı şartlarında sıralanan vazife, görev ve sorumlulukları üstlenmek için her beş yılda bir gerekli yeterlik standartlarını sürdürdüklerine dair kanıt sunmaları gerektiği,

 

2. 15.02.2012 tarihi itibari ile, STCW değerlendirme sınavlarının, gemilerde anılan STCW sertifikalarına sahip kaptan veya uzakyol kaptanı yeterliğine sahip gemi kaptanı tarafından yapılması ile bu değerlendirme sınavlarını yapan kaptan veya uzakyol kaptanı yeterliğine sahip gemi kaptanlarının ise son beş yıl içerisinde 1 yıl deniz hizmeti getirmeleri durumunda süresi biten STCW sertifikalarının, değerlendirme sınavlarına katılmaksızın doğrudan yenilenmesi hususlarının iptal edildiği,

 

3. Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen ve yenilenmesi için gemiadamları tarafından her beş yılda bir İdarenin ön gördüğü, değerlendirme sınavından geçilmesinin zorunlu tutulduğu STCW sertifikalarının bahse konu değerlendirme sınavlarının 15.02.2012 tarihi itibariyle Gemiadamları On-Line Sınav Sisteminin genişletilmiş bir parçası olarak yürütülen internet tabanlı GOSS-STCW Sınav Merkezi programı üzerinden yapılacağı, söz konusu değerlendirme sınavlarında başarısız olan gemiadamlarının, anılan STCW sertifikaları için öngörülen eğitimi yeniden almak zorunda oldukları, bu durumda gemiadamlarının, bahse konu eğitimi, İdare tarafından bu eğitimi vermek için yetkilendirilmiş olması şartı ile, tercih ettikleri eğitim kurumlarından alabilecekleri,    

 

bildirilmektedir.”

 

STCW Değerlendirme Sınavları ile ilgili daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı İlgi yazının bir örneği de Ek’te sunulmaktadır.

                                                                                      

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz