Menu

Duyurular


ECDIS Test Sonuçlarında Görülen Hatalar

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0103-077 =  22/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/02/2012 tarih ve  629-91/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

(a) 31.01.2012/408 tarih ve sayılı, No: 68 / 2012 Sirküler yazımız.

 (b) Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 31.01.2012 tarih ve RN(12)01 sayılı yazı.

 

lgi (a) yazıda belirtildiği gibi, IHO, köprüüstü personeline, köprüüstlerinde bulunan sistemlerin elektronik haritada yer alan tüm sembol ve özellikleri gösterip göstermediğini kontrol etmeleri için kurallar yayınlamış ve yapılan kontrollerin sonuçlarının gönderilmesini istemiştir.

 

İlgi (b) yazıda, ECDIS ekipmanının en son IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems) harita bilgilerini kullanma ve gösterme standartlarına uyumunu kontrol etmek için gönderilen veri seti ile ilgili çalışmanın sonuçlarına dikkat çekilmektedir. Araştırmayı takiben 25-26 Ocak’ta yapılan bir IHO atölye çalışmasında, IHO’ya ulaştırılan yaklaşık 350 tamamlanmış test içinden tüm sonuçların, test edilmiş olan tüm sistemlerde en azından birtakım ‘hataların’ olduğunu gösterdiği belirtilmiştir.

 

RN(11)13 sayılı yazı, IHO’nun denizcilere ECDIS’lerinin en son IHO ECDIS harita bilgilerini kullanma ve gösterme standartlarına uyup uymadığını test etme olanağı sağlayan bir veri seti hazırlamıştır. ICS, ardından, bu araştırmanın sonucunu tartışmak ve bundan sonra nelerin yapılabileceği üzerinde durmak amacıyla 25 ve 26 Ocak’ta IHO tarafından düzenlenen bir atölye çalışmasına katılmıştır.

 

Veri seti testinin kullanılması ve sonuçlarının bildirilmesinin öneminin şiddetle vurgulanmış olmasına karşın, bugüne kadar sadece 350 test sonucu IHO’ya ulaştırılmıştır. Raporlar, bildirilmiş olan 18 hatadan bazılarının test edilen tüm kurulu gemi sistemlerinde bulunduğunu ve hiçbir sistemin tüm hatalardan muaf olmadığını göstermiştir. Hatalar önem derecelerine göre değişiklik göstermekte; ancak, çatışma ya da bilinen bir enkaza (leşe) oturma potansiyeli oluşturan, önemli harita özelliklerinin ECDIS’de görüntülenmemesi olasılığını içermektedir. ICS, atölye çalışması sırasında, bildirilen hatalar konusunda ve en güncel ECDIS yazılımının bile bilinen tüm hataları çözememesinden dolayı çok ciddi endişe duyduğunu ifade etmiştir. Üreticiler, bilinen hatalar için bir ‘geçici çözüm’ çalışmasının teklif edildiğini ve gemilere gönderilen test veri setlerine dahil edildiğini bildirmişlerdir. ICS, bazı durumlarda ‘geçici çözümün’ kağıt harita kullanımına geri dönüşü kapsamasından dolayı duyduğu ciddi endişeyi de dile getirmiştir. Bu seçenek birçok gemi için uygun değildir ve her şekilde endüstri tarafından kabul edilemez bir teklif olarak değerlendirilmektedir.

 

IHO’nun, test veri seti araştırmasının sonuçları üzerine Mayıs ayında IMO MSC 90’ye (Deniz Emniyeti Komitesi) bir rapor sunacağı anlaşılmaktadır. IHO’nun taslak raporu çıktığında, ICS, ECDIS’in teknik özelliklerinin, düzgün çalışmaması durumunda hayati tehlike arz edebilen bir navigasyon sisteminin gerektirdiği sağlamlık ve güvenilirlikten yoksun olduğunun belirlenmesinden dolayı endişe belirten ayrı bir bildiri sunacaktır.

 

ECDIS test seti ile ilgili araştırma sürecinin sona ermiş olmasına rağmen, IHO, ilave raporları memnuniyetle karşılayacağını ifade etmiştir. Bu nedenle üyeler, MSC Komitesi konuyu incelerken daha karakteristik sonuçların bildirilebilmesi amacıyla, test veri setinin kullanılmasını ve sonuçların IHO’ya gönderilmesini teşvik etmeye davet edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Recep Düzgit

                                                                                                       Genel Sekreter

 

Ek 1: ilgi yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz