Menu

Duyurular


2581 sayılı Kanuna İstinaden Yapılan İthalat Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0106-080 =  22/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/02/2012  tarih ve   655-94 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bir Üyemiz Odamıza gönderdiği e-posta ile, Denizcilik Müsteşarlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’nce fatura kapsamındaki malların 2581 sayılı Kanuna göre muafiyetinden yararlanacağı yolunda şerh vermesi   ve söz konusu şerhe istinaden emtiaların gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine rağmen KDV istisnasından yararlandırılmadığını ifade etmekte; konu hakkında İstanbul 6.Vergi Mahkemesi’ne açılan dava neticesinde vergi istisnasından yararlandırılmamaları hususundaki Gümrük Başmüdürlük kararının iptaline karar verildiği cihetle ilgili Üyelerimize emsal teşkil etmesi,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz