Menu

Duyurular


STCW 78 Sözleşmesi 2010 Değişiklikleri.

SİRKÜLER NO: 21.2 / 073-061 =  01/02/2012

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan, 26/01/2012 tarih ve B.02.1.DNM-0.06.02.03-102.04/1671 sayılı “STCW 78 Sözleşmesi 2010 Değişiklikleri” konulu yazısında;

 

“İlgi : 29.12.2011 tarih ve 36447 sayılı yazımız.

 

İlgi yazımızda, Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (STCW 78)’m 2010 Manila değişikliklerinin 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiş olup, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında birlikteliğin sağlanması ve değişikliklerin uygulama tarihleri ile ilgili açıklamalar getirilmiştir.

 

Bu çerçevede, STCW 2010 Manila değişikliklerinin Bölüm I’inin doğrudan gemi adamlarının belgelendirmesi ile ilgili olmayan hükümleri ve Bölüm VUI hükümleri 01.01.2012 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda STCW 78 Sözleşmesi 1/14 Kuralı ve Kod bölümünün A-I/14 Kısmı İle Kod B-I/14 Kısmı hükümlerinde şirketlerin sorumlulukları belirtilmekte olup, 2010 Manila değişiklikleri kapsamında şirketin herhangi bir gemisine atanan gemi adamlarının tazeleme ve güncelleme eğitiminden geçirilmesi, Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm 5, Kural 14, paragraf 3 ve 4 kapsamında gemilerde daima etkili sözlü iletişimin ve ro-ro yolcu gemilerinde belirli görevlere ve sorumluluklara sahip kaptanlar, zabitler ve diğer personelin üstlenecekleri görevlere ve sorumluluklara uygun becerileri kazanmaları için görev başı İntibak eğitimini tamamlamalarının sağlanması denizcilik işletmelerinin sorumlulukları içinde belirlenmiştir.

 

Ayrıca, Kısım A-VIII/1 ve Bölüm VIII kapsamında, uyuşturucu ve alkolün kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla tedbirler alınarak, gemide güvenlik amacıyla uygun ve etkili vardiyalar sürdürüleceği belirtilmekte olup, şirketlerin vardiya tutma ile ilgili standartları konu alan Kod bölümünün A-VIll/l Kısmı hükümleri uyarınca gemi adamlarının çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi, vardiya çizelgelerinin kolayca erişilebilir yerlere asılması, gemi adamı günlük dinlenme sürelerinin de kayıt altına alınması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (lMO)’nun ortak çalışması neticesinde oluşturulan, MSC/Cİrc.1014 Ek Sayfa 84’te yer alan Gemi adamlarının Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin Kayıtlarının Tutulması ile Köprüüstü Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesi amacıyla oluşturulan kılavuz referans alınarak oluşturulan, dinlenme saatleri ve köprüüstü çalışına saatleri örnek çizelgeleri Ek’te iletilmekte olup, çizelgelerin doldurulmasında MSC/Circ. 1014’ten faydalanılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlara, dağıtım listesinde isimleri geçen Liman Başkanlıkları tarafından eski Bölge Müdürlükleri yetki alanı içerisindeki Liman Başkanlıklarına dağıtımının yapılması ve sektörün bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek 1 : Dinlenme Saatleri Çizelgesi

Ek 2 : Köprüüstü Çalışma Saatleri Çizelgesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz