Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu Faaliyetleri HK.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0117-088 =  23/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/02/2012 tarih ve  715-104 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve B.02.1.DNM-2735 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Nijerya açıklarında deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış gözlendiği, bu kapsamda 03 Şubat 2012 tarihinde Lagos/Nijerya’nın 90 mil açığında bir ticaret gemisine yapılan saldırıda deniz haydutları tarafından 2 kişinin öldürüldüğü, geri kalan mürettebatın ise emniyetli bölmeye (CITADEL) saklanarak hayatlarını kurtardıklarının bildirildiği ifade edilmektedir.

 

Aden Körfezi ve Somali Havzası’nda deniz haydutluğuna karşı faaliyet gösteren Birleşik Görev Kuvveti 151 tarafından, Muson mevsiminin etkisini kaybetmeye başlaması ve deniz haydutluğu faaliyetlerine yönelik geçmiş döneme ilişkin istatistiki bilgiler göz önüne alındığında, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetlerinin artacağı, bu kapsamda içinde bir çok deniz haydudu bulunduran grupların Somali’nin doğu kıyılarına intikal ettiği ve bu gruplardan dördünün 20 Şubat 2012 tarihinde Somali Havzası’nda deniz haydutluğu faaliyetlerine başlayabileceklerinin bildirildiği kaydedilmektedir.

 

Bu itibarla, deniz haydutluğu faaliyetlerinin meydana geldiği/gelebileceği değerlendirilen bölgelerden geçecek ticaret gemilerimizin;   

 

a. Tehlikeli bölgeden geçişlerini yeterli süre önceden yürürlükteki usuller çerçevesinde milli ve uluslararası makamlara bildirilmeleri,

b. Bölgedeki Türk fırkateyni ile sürekli irtibatta bulunmaları, ‘‘TCG GİRESUN’’  (F-491) Inmarsat Tel no: 00870773106413

c. Tavsiye Edilen Transit Koridoru (IRTC) geçişlerini askeri konvoylar ile icra etmeleri

d. Koruyucu Tedbirlerin (BMP-4), öncelikle emniyetli bölme  (CITADEL) olmak üzere titizlikle uygulamaları, Somali Havzası ve Kızıldeniz’de de idame etmeleri

 

önemle tavsiye edildiği bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz