Menu

Duyurular


MV / HİSAR Gemisinin Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 /  088-069 =  10/02/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/02/2012 tarih ve  546-77 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd.Şti’nin 09.02.2011 tarih ve 68 sayılı yazısına atfen;

 

Şirketlerinin %51’inin Türkiye Cumhuriyeti’ne, %49’unun ise KKTC’ne ait Kamu Kuruluşu olduğu ve Şirketlerinin envanterinde bulunan M/V “HİSAR” gemisinin, ticari ve/veya hurda şeklinde satışa arz edildiği bildirilmekte olup, satış ilanının Odamızın web sayfasında yayınlanması istenmektedir.

 

Son teklif verme tarihi 24.02.2012 olan satış ilanının yer aldığı ilgi yazının bir örneği, ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

                                                                                                         

 

 

Ek : 1 sayfa ( İlan Metni )

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz