Menu

Duyurular > 2012 > Mayıs Duyuruları

Sayın Cumhurbaşkanımızın Letonya – Litvanya Ziyaretleri Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0340-241 =  31/05/2012

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No.2) Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1  / 0339-240 =  30/05/2012

Detay

31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin Uzatılmasına Dair açıklama.

SİRKÜLER NO: 10,5 / 0338-239 = 30/05/2012

Detay

Suriye’deki Son Gelişmeler Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 0337-238 =  30/05/2012

Detay

BMW Sailing Cup ve American Express Sailing Regatta Bosphorus Cup Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

Derneğimizin 23. Olağan Genel Kurulu_31/05/2012

SİRKÜLER NO: 6.2 / 298-206 = 09/05/20

Detay

Gemi Geliş Bildirimi (Ordino) Hk.

SİRKÜLER NO: 13.4 / 0335-236 = 25/05/2012

Detay

6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişikilikler Hk.

SİRKÜLER NO: 18.4

Detay

ISPS Hizmetine Uygulanan KDV Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2

Detay

Libya Vergi Tahakkuk Beyannameleri

SİRKÜLER NO: 10.5

Detay

2012/3150 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 10.1

Detay

YOİKK Anket Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1

Detay

Vergi Levhalarının Tasdiki (Önemli Ve Acil) Son Gün 31.Mayıs.2012

SİRKÜLER NO: 10.5

Detay

Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

“ZÜBEYDE ANA” Römorkörünün Havuz, Güverte ve Makine Bakım Onarımı Hk

SİRKÜLER NO: 23.1

Detay

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin 2012/3172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 18.4 / 0320-225 = 18/05/2012

Detay

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0319-224 = 18/05/2012

Detay

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0318-223 = 18/05/2012

Detay

NACE Kodları ve Mükellef Bilgileri Bildirimi HK

SİRKÜLER NO: 9.1

Detay

Seyir Yardımcıları Değerlendirme Formu Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11)

SİRKÜLER NO: 8.1

Detay

Uluslararası Denizcilik Federasyonu'nun (ISF) Güverte Stajyerlerinin Eğitimine Yönelik Gemide Eğitim Kayıt Defteri HK.

SİRKÜLER NO: 21.2

Detay

Mükellef Bilgileri Bildirimi'nin Yapılması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0321-226 = 18/05/2012

Detay

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Hk.

SİRKÜLER NO: 2.4/ 316-222 = 17/05/2012

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 / 0313-220  = 16/05/2012

Detay

Ortak Transit ve NCTS Özel Sektör Semineri Sunum Dosyası

SİRKÜLER NO: 8.5 / 0309-216

Detay

W-Collectioni Kupası Yarışları Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

ÖTV’siz Yakıt Sorgulama Ekranı Kayıtları Hk.

SİRKÜLER NO: 18.4

Detay

6299 Sayılı Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 3.2 / 0304-213 = 10/05/2012

Detay

6297 Sayılı Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

SİRKÜLER NO: 3.2 / 0303-212 = 10/05/2012

Detay