Menu

Duyurular


Vergi Levhalarının Tasdiki (Önemli Ve Acil) Son Gün 31.Mayıs.2012

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0325-230 =  21/05/2012

 

Sayın Üyemiz,

 

408 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği şirketlerin vergi levhaları ile ilgili uymaları gereken kuralları genel hatları ile açıklayan ve Yanıt YMM ve Denetim A.Ş.’den temin etmiş olduğumuz yazı önemi dolayısı ile aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

“6111 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesinde yapılan değişiklik ile "vergi levhası asılma zorunluluğu" kaldırılmış bulunmaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak hazırlanmış olan "408 seri no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" 27.05.2011 tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Genel tebliğde zorunluluk bulunmamasına rağmen isteyen mükelleflerin kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilmelerinin veya web sitelerinde yayımlayabilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

Ayrıca tebliğde;

 

Vergi levhalarının her yıl mayıs ayında yapılan tasdiklerine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunulmuştur.

 

2011 yılına ilişkin 2012 yılında tasdik ettirilecek vergi levhaları için;

 

01 Mayıs 2012 Salı gününden itibaren;

 

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesinden sonra, G.İ.B. bilgi işlem sistemi kanalıyla beyannamelerde yer alan bilgilere göre otomatik olarak mükellefin internet vergi dairesinde e-vergi levhası oluşturulacaktır.

 

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesine aktarıldıktan sonra mükellefler "internet vergi dairesinden" vergi levhalarını yazdıracaklardır.

 

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden  erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.”

 

Bilgilerinize arz olunur.

 

Konu ile ilgili son gün 31 Mayıs 2012 Perşembe'dir.

 

Unutulmaması rica olunur.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Dağıtım:

İMEAK DTO

Tüm üyelerimiz