Menu

Duyurular


6299 Sayılı Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 3.2 / 0304-213 = 10/05/2012

 

10/05/2012 tarih ve 28288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “6299 Sayılı Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunaşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Bilgi için: İMEAK DTO

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

10 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28288

KANUN

KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONU İLE BU KONVANSİYONU

TAMAMLAYICI AVRUPA ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

          Kanun No. 6299                                                           Kabul Tarihi: 25/4/2012

 

MADDE 1 – (1) 8 Kasım 1968 tarihinde Viyana’da imzaya sunulan “Karayolu Trafiği Konvansiyonu” ile 1 Mayıs 1971 tarihinde Cenevre’de akdedilen “1968 Karayolu Trafiği Konvansiyonunu tamamlayıcı Avrupa Anlaşması”na, Konvansiyona çekince konulmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.