Menu

Duyurular > 2012 > Haziran Duyuruları

ICS Mozambik Kanalındaki Yeni Güzergahlandırma Önerisine Karşı Çıkacaktır.

SİRKÜLER NO: 13.3

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 417)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0418-289 = 29/06/2012

Detay

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0417-288 = 29/06/2012

Detay

KITEBOARD Dünya Kupası Yelken Yarışları Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı.

SİRKÜLER NO:12.2  / 415-286 = 28/06/2012

Detay

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 416)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0414-285 = 28/06/2012

Detay

Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 2012/3205 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0413-284 = 28/06/2012

Detay

“Kia Boğaziçi Kupası” Yarışı Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

Kadını Güçlendirme İlkeleri Duyurusu Hk.

Detay

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.8 / 0402-281 = 26/06/2012

Detay

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0401-280 = 26/06/2012

Detay

Yeni TTK’daki Değişiklikler Hk.

SİRKÜLER NO: 11.8 / 0400-279 = 26/06/2012

Detay

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0399-278 = 26/06/2012

Detay

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

SİRKÜLER NO: 16.4 / 0398-277 = 26/06/2012

Detay

Kredilere İlişkin İşlemlerde Harç Uygulaması

SİRKÜLER NO: 10.3 / 0396-276 = 26/06/2012

Detay

AIS Yıllık Testleri Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3

Detay

Harvard Business School Dekanı ile Çalışma Kahvaltısı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3

Detay

ICS Basın Bildirisi- ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Avustralya.

SİRKÜLER NO: 12.1

Detay

ICS’nin Avrupa Komisyonu’na Tonaj Vergisi Statükosunun Korunması İçin Israrda Bulunması Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0389-269 = 20/06/2012

Detay

Gümrük ve Ticaret Konseyi Hk.

SİRKÜLER NO:8.7 / 0393-0273 =  22/06/2012

Detay

“Yeni transit beyanname (NCTS), Ortak Transit Rejimi’ne giriş, teminat sisteminde değişiklikler ve bunların yurtiçi ve yurtdışı transit taşımacılığa etkileri” konulu toplantı

SİRKÜLER NO: 8.5 / 0391-271 =  22/06/2012

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0388-268 = 19/06/2012

Detay

Bilimsel Araştırma Seferi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7

Detay

Acil Durum Müdahale Gemisi Temini HK.

SİRKÜLER NO: 23.1

Detay

Gelibolu Liman Başkanlığı Hk.

SİRKÜLER NO: 2.5

Detay

4 Adet Kılavuzluk Hizmet Botu Alımı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1

Detay

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 380-265 = 15/06/2012

Detay

ÇHC Kimyasallar Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1

Detay

Gümrük Yönetmeliği’nin EK-62’si Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0373-259

Detay