Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0399-278 = 26/06/2012

 

Maliye Bakanlığınca, 23/06/2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz,