Menu

Duyurular > 2015 > Aralık Duyuruları

Seyir Uyarısı Hk.

SİRKÜLER NO:13,7 / 818-701 = 31/12/2015

Detay

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 817-700  = 31/12/2015

Detay

Tek Pencere Sistemi - EB

SİRKÜLER NO: 8.7 /  814-697 = 30/12/2015

Detay

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 3.2  / 816-699  = 31/12/2015

Detay

2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

SİRKÜLER NO: 10.5  / 815-698  = 31/12/2015

Detay

Can Filikalarının Serbest Bırakma Mekanizmaları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 813-696 =  30/12/2015

Detay

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5  / 812-695  = 30/12/2015

Detay

EFİL 4 Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması Talebi

SİRKÜLER NO: 18.1  / 811-694 =  30/12/2015

Detay

Endüstriyel Tasarım Envanteri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 804-687 =  29/12/2015

Detay

Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 803-686 =  29/12/2015

Detay

2016 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 18.4  / 799-685 =  28/12/2015

Detay

2016 Yılında Uygulanacak Sağlık Resmi Tarifesi

    SİRKÜLER NO: DN: 7.4 = 810/693 = 29/12/2015

Detay

Yılbaşı Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 809-692  = 29/12/2015

Detay

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/6)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 807-690  = 29/12/2015

Detay

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

SİRKÜLER NO:  20.2 / 805-688 = 29/12/2015

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 808-691  = 29/12/2015

Detay

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.67)

SİRKÜLER NO:  10.5 / 806-689 = 29/12/2015

Detay

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47) hk.

SİRKÜLER NO: 11.9 / 798-684 = 25/12/2015

Detay

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) hk.

SİRKÜLER NO: 10.4 / 797-683 = 25/12/2015

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.

SİRKÜLER NO: 10,5 / 796-682 = 25/12/2015

Detay

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) hk.

SİRKÜLER NO: 10.5 / 795-681 = 25/12/2015

Detay

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:75)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 794-680  = 25/12/2015

Detay

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 793-679  = 25/12/2015

Detay

BIMCO Update Manager-Weekly Bülteni’nde Yayınlanan Bir Yazı: “Kılavuz Kaptana Güven” hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 792-678  = 25/12/2015

Detay

2016 Yılı Deniz Ticaret Odaları Gemi Acenteliği Eğitimi/Seminer Programı

SİRKÜLER NO: 9.1  / 791-677 =  24/12/2015

Detay

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü Çalışmaları

SİRKÜLER NO:13,7 / 790-676 = 24/12/2015

Detay

Yemen’e 6000 Ton İnsani Yardım Gönderilmesi İşi İçin İhale Daveti

SİRKÜLER NO: 23.1  / 788-675 =  22/12/2015

Detay

FONASBA New ConTex Commentary 2015 Week 51

SİRKÜLER NO: 6.12 / 786-674   = 18/12/2015

Detay

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 785-673 =  18/12/2015

Detay

Üyelerimize Yönelik “2016 Yılı Eğitim Planı” Oluşturulması

SİRKÜLER NO: 9.1  / 784-672 =  17/12/2015

Detay