Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5  / 812-695  = 30/12/2015       

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’nca, 30 Aralık 2015 tarih ve 29578 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                      Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz