Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 3.2  / 816-699  = 31/12/2015      

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca, 31 Aralık 2015 tarih ve 295579 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz