Menu

Duyurular


Can Filikalarının Serbest Bırakma Mekanizmaları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 813-696 =  30/12/2015      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/12/2015 tarih ve 5082-884 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 29.12.2015 tarih ve E.13592 sayılı yazısına atfen;

 TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Merkezi tarafından yürütülen "Denizde Bütünleşik Kirlilik İzleme" projesi kapsamında T.C. bayraklı R/V TÜBİTAK MARMARA (Çağrı Kodu TCKV2) isimli araştırma gemisi ile 04.01.2016 - 31.01.2016 tarihleri arasındaKaradeniz genelinde çalışmalar yapılacağı,

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu, istenmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz