Menu

Duyurular > 2015 > Nisan Duyuruları

Seyir Uyarısı Hk.

SİRKÜLER NO: 13,7 / 264-222 = 30/04/2015

Detay

Boğaz Trafiğinin Geçici Askıya Alınması Hk.

SİRKÜLER NO: 13,7- 263-221 = 30/04/2015

Detay

1 Mayıs Etkinlikleri (İstanbul İli Geneli Tedbir Planı) Hk.

SİRKÜLER NO:13.7/262-220= 29/04/2015

Detay

TCDD Haydarpaşa Limanı 1 Mayıs Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 2.4/256-214= 29/04/2015

Detay

"GEKA 2015 Mali Destek Programında DOKTOB Dalyan Engelli Projesi İçin Engelli Tekne Yapımı" Hk.

SİRKÜLER NO:23.1/261-219= 28/04/2015

Detay

"İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6645)" Hk.

SİRKÜLER NO:11.5/247-218= 28/04/2015

Detay

"KOSGEB Tarafından Hazırlanan Ulusal Yeterlilik" Hk.

SİRKÜLER NO:23.1/ 259 – 217 = 27/04/2015

Detay

TÜBİTAK 1511 Çağrı Planlaması Hk.

SİRKÜLER NO:23.1/258-216= 27/04/2015

Detay

ICS Başkanı Yerel Denizcilik Mevzuatı Kaynaklı Kaoslar Hakkında Uyarıda Bulunmakta.

SİRKÜLER NO:23.1/257-215= 27/04/2015

Detay

Liman Operasyonlarında Kurumlar Arası Koordinasyonun Arttırılması Çalışma Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO:12.1 / 255-213 = 24/04/2015

Detay

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2015/7431 sayılı Bakanlar Kurulu KararıHk.

SİRKÜLER NO:10.3/254-212= 24/04/2015

Detay

ICS, Birleşmiş Milletler Toplantısında Okyanus Yönetimi Meselelerini Vurgulamıştır Hk.

SİRKÜLER NO:23.1 / 253-211 = 24/04/2015

Detay

Amerika Deniz Ticaret Odası Mart 2015 Raporu Hk.

SİRKÜLER NO:23.1/252-210= 24/04/2015

Detay

27. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Hk.

SİRKÜLER NO:13.7/250-208 = 22/04/2015

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) Hk.

SİRKÜLER NO:8.5/251-209 = 22/04/2015

Detay

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Hk.

SİRKÜLER NO:18.4/249-207= 21/04/2015

Detay

23 Nisan Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 2.4 / 248-206  = 21/04/2015

Detay

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğ Hk.

SİRKÜLER NO:1.3/242-203 = 16/04/2015

Detay

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS) Hk.

SİRKÜLER NO:8.5/246-205 = 15/04/2015

Detay

"Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 6639) " Hk.

SİRKÜLER NO:11.5/245-204 = 15/04/2015

Detay

Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerinin Ertelenmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13  / 241-202  = 14/04/2015

Detay

Yemen Limanları İçin Güvenlik Seviyesi Düzenlemesi Hk.

SİRKÜLER NO: 2.2  / 238-199 = 14/04/2015

Detay

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 47)

SİRKÜLER NO: 23.1/ 237-198 = 13.04.2015

Detay

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 41)

SİRKÜLER NO: 23.1/ 236-197 = 13.04.2015

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra no :449

SİRKÜLER NO: 10.2  / 235-196 = 10.04.2015

Detay

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra no: 66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 40)

SİRKÜLER NO: 23.1/ 234-195 = 10.04.2015

Detay

“Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar” Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 233-194 = 10/04/2015

Detay

Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar” Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 232-193 = 10/04/2015

Detay

Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik Eğitimi Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1/231/192  = 10/04/2015

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

SİRKÜLER NO:23.1  / 230-191 = 09/04/2015

Detay