Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

SİRKÜLER NO:  20.2 / 805-688 = 29/12/2015      

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 28 Aralık 2015 tarih ve 29576 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz