Menu

Tarifeler > Transit Gemiler > Sağlık Resmi

SAĞLIK RESMİ

 

Sağlık resminin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

Katsayı: 0,3803 ( 1 Altın Frank = 4,42 ABD Doları x 0,075 ( Montrö Sözleşmesi ) = 0,3803 

0,3803 X ABD Doları Alış Kuru X NT

*    Transit dönüş hakkını kullanan bir geminin transit niteliği bozulursa, tam serbest sağlık resmi öder.

*    Transit niteliği bozulan bir geminin, ödediği transit gemi sağlık resmi, serbest gemi sağlık resmine tamamlanır.

*    Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak geri dönmeleri ve Türk boğazlarına girişleri sırasında resim makbuzunu veya diğer evrakı ibraz etmeleri halinde, yeniden transit sağlık resmi alınmaz. Ancak, göstermeye mükellef oldukları resim makbuzunu veya diğer evrakı ibraz edemeyen gemilerden yeniden transit gemi sağlık resmi tahsili zorunludur. Bu takdirde, ikinci kez ödenen resme ait makbuzla yeniden bir dönüş hakkı kazanılmış olur.

*    Transit sağlık resmi, geminin boğaz geçişi tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ödenir.

 

 (Kaynak: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Web Sayfası)

 

SAĞLIK RESMİNDEN MUAF GEMİLER

1.  Harp Gemileri,

2. Resmi ziyarette bulunan gemiler,

3. Hava muhalefeti, manine arızası, kaza ve yangın gibi mucbir sebeplerle Türk limanlarına giren ve orada ticarete girmeyen gemiler,

4. 50 net tona kadar olan gemiler, ( 50 net ton dâhil)

5. Çarpma, yanma ve batma gibi sebeplerle ticari iş görme niteliğini kaybetmiş olup çekilerek götürülen gemiler, bu durumlarını Türk resmi makamlarından alacakları belgelerle ispatladıkları takdirde,

 

Gemi Sağlık Resmi alınmaz.

 ( Kaynak: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Web Sayfası )