Menu

Duyurular > 2010 > Aralık Duyuruları

MARPOL Ek 1’deki Petrol Artığı (slac) ile İlgili Hususlarda Yapılan Değişiklikler ve IOPP...

SİRKÜLER NO: 20.1 / 705-510 = 31/12/2010

Detay

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 704-509 = 31/12/2010

Detay

Yeni Yıl Mesajı

Değerli Üyelerimizin,

Detay

IMDG Paketlerinin Kontrolü Hk.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 697-506 = 30/12/2010

Detay

Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 698-507 = 30/12/2010

Detay

Vize Sorunları Hk.

SİRKÜLER NO: 15.3 / 696-505 = 29/12/2010

Detay

Emniyetli Bölme Uygulaması Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 695-504 = 29/12/2010

Detay

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ.

SİRKÜLER NO: 20.2/ 694-503 = 29/12/2010

Detay

Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi’nin Genel Katılıma Açık Ocak 2011 Eğitim Programı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 693-502 = 28/12/2010

Detay

Özet Beyan Şifreleri Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 692-501 = 28/12/2010

Detay

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Belgelerine İlişkin Yapılacak İşlemler Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 691-500 = 28/12/2010

Detay

Yılbaşı Tatili Hk.

SİRKÜLER NO: 2.4/ 689-498 = 27/12/2010

Detay

İkincil İşlem Görmüş Ürün Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 688-497 = 27/12/2010

Detay

2011 Yılı ÖTV’siz Yakıt Genel Uygulama Talimatı Hk.

SİRKÜLER NO: 18.4 / 687-496 = 27/12/2010

Detay

Rekabet Hukuku

SİRKÜLER NO: 11.11 / 685-495 = 23/12/2010

Detay

Gemi Dilekçeleri Hk.

SİRKÜLER NO: 13.4 / 683-494 = 23/12/2010

Detay

Yağ Kayıt Defterleri Değişiklikleri Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1 / 682-493 = 23/12/2010

Detay

REACH – Aylık Bülten Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 681-492 = 23/12/2010

Detay

Konu: PETROL PIYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MAD. UYARINCA UYGULANACAK PARA CEZALARI

SİRKÜLER NO: 23.1 / 680-491 = 23/12/2010

Detay

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere

SİRKÜLER NO: 23,1 / 677-489 = 21/12/2010

Detay

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

SİRKÜLER NO: 23,1 / 676-488 = 21/12/2010

Detay

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/51)

SİRKÜLER NO: 22,4 / 675-487 = 21/12/2010

Detay

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 3,2 / 674-486 = 21/12/2010

Detay

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı Prensip Ve Önlemler Yazısı –Yabancı Gemilerin Yasaklanması.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 673-485 = 21/12/2010

Detay

AB’nin Elektronik Ortamda Giriş Özet Beyanı Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber

SİRKÜLER NO: 8.5 / 678-490 = 22/12/2010

Detay

Avrupa Birliği (AB) Ülkelerine Sefer Yapan Gemilerin Bildirimleri Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3 / 672-484 = 21/12/2010

Detay

DIR BİLGE Uygulamaları Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 671-483 = 21/12/2010

Detay

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A) (Sıra No: 4)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 665-482 = 17/12/2010

Detay

KURTARMA 5 VE 6 RÖMORKÖRLERININ ELEKTRIK VE...

SİRKÜLER NO: 23.1 / 664-481 = 17/12/2010

Detay

Gemi Sağlık Denetimi Genelgesi

SİRKÜLER NO: 7.3 / 663-480 = 16/12/2010

Detay