Menu

Duyurular > 2013 > Mart Duyuruları

Ertelenmiş Kapatma Hk.

SİRKÜLER NO:

Detay

NCTS Sisteminde EORI Numaralarının Kullanılması Hk.

SİRKÜLER NO:

Detay

ICS Başkanı Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Çağrıda Bulunuyor Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1  / 200-152 = 25/03/2013

Detay

Hırvatistan Split Bölgesinden Gelecek Firmalar ile İkili Görüşme Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3  / 199-151 = 22/03/2013

Detay

Cezayir Bilgi Notu Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1  / 198-150 = 22/03/2013

Detay

Vergi Dairesi Değişikliği

SİRKÜLER NO: 23.1  / 196-149 = 21/03/2013

Detay

Adres Değişikliği.

SİRKÜLER NO: 5.4 / 195-148  = 21/03/2013

Detay

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 2013/4399 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 3.2 / 194-147 = 20/03/2013

Detay

YENİ KUZEY DENİZİ GEMİ ROTALARI 1 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

SİRKÜLER NO: 12.1  / 193-146 = 20/03/2013

Detay

Global 2013 Afrika'nın Sosyal ve Ekonomik Kalkınması (Smart PartnershipInternational Dialogue) Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1  / 191-144 = 22/03/2013

Detay

Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda Fahri Konsolosları ile Toplantı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1  / 190-143 = 20/03/2013

Detay

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7  / 192-145 = 20/03/2013

Detay

Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5  / 189-142 = 19/03/2013

Detay

Lloyd’s List Gazetesinde Yayımlanan Bir Makale: “Kükürt Emisyonu Kurallarının Büyük Önem Kazanmasıyla Birlikte Denizcilikte İş Kaybı Riski Ortaya Çıkmaktadır.”

SİRKÜLER NO: 12.1  / 188-141 = 19/03/2013

Detay

Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 2013/4305 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 187-140 = 19/03/2013

Detay

Türk-Moldova Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 2013/4388 sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 186-139 = 19/03/2013

Detay

Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3/2012 ve 4/2012 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak

SİRKÜLER NO: 8.7  / 185-138 = 18/03/2013

Detay

Adres Değişikliği.

SİRKÜLER NO: 5.4 / 184-137  = 15/03/2013

Detay

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1  / 183-136 = 15/03/2013

Detay

1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslar arası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6438 sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 182-135 = 15/03/2013

Detay

2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6439 sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 181-134 = 15/03/2013

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6440 sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 180-133 = 15/03/2013

Detay

BIMCO 39 Konferansı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3  / 179-132 = 15/03/2013

Detay

Norveç Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3  / 178-131 = 15/03/2013

Detay

Aden Körfezi’nde Görev Yapan Japon Konvoyu Takvimi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7  / 0177-130 = 12/03/2013

Detay

Avustralya Çevre Kirliliği Kanunu: Cezalar ve Para Cezaları İçin Petrol Kirliliği Tazminatı Düzeltilmiş Maddesi Hk.

SİRKÜLER NO: 20.2  / 0176-129 = 12/03/2013

Detay

Gümrük İdarelerinin MNC (Manipüle Edilmemiş Eşya Sertifikası) Belge Talebi

SİRKÜLER NO: 8.1  / 0175-128 = 12/03/2013

Detay

Mali Sorumluluk Sözleşmeleri Hakkında Yapılan Çalışma Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1  / 0174-127 = 12/03/2013

Detay

Uluslararası Ulaştırma Forumu Ulaştırma Başarı Ödülü Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3  / 0173-126 = 12/03/2013

Detay

Gemi Acenteliği Yetki Belgesi Vize İşlemleri

SİRKÜLER NO: 15.2  / 0168-121 = 08/03/2013

Detay