Menu

Duyurular > 2009 > Temmuz Duyuruları

Gümrük Müsteşarlığının taşra teşkilatında yer alan, İzmir Gümrük ve...

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0465-0379 = 29/07/2009

Detay

ICS Uluslararası Denizcilik Konferansı,9 Eylül 2009, Londra, İngiltere.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0399-321 = 01/07/2009

Detay

Bir Genel Kargo Gemisi ile Dökme Yük Gemisinin Çatışması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0400-322 = 02/07/2009

Detay

Korsanlık/Deniz Haydutluğu Olayları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0401-323 = 03/07/2009

Detay

RSO Yetkilendirilmesi

SİRKÜLER NO: 2.2 / 0402-324 = 03/07/2009

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0403-325 = 03/07/2009

Detay

Elektronik Formatta ABD EPA Raporu

SİRKÜLER NO: 9.1 / 0404-326 = 03/07/2009

Detay

Deniz Haydutluğuna Karşı Gemi Koruma Yöntemleri

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0405-327 = 07/07/2009

Detay

Muson Rüzgârları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0406-328 = 07/07/2009

Detay

TCDD Liman Tarifesi

SİRKÜLER NO: 1.4 / 0407 - 329 = 07/07/2009

Detay

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0413 - 335 = 07/07/2009 Detay


TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi Değişikliği

SİRKÜLER NO: 1.4 / 0408 - 330 = 07/07/2009

Detay

Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye...

SİRKÜLER NO: 3.2 / 0409 - 331 = 07/07/2009

Detay

ISM Code – Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Uygulama...

SİRKÜLER NO: 22.2 / 0410-332 = 07/07/2009

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 391)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0412-334 = 07/07/2009

Detay

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden...

SİRKÜLER NO: 10.1/414-336 = 08/07/200

Detay

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 415-337 = 08/07/2009

Detay

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 416-338 = 08/07/2009

Detay

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

SİRKÜLER NO: 10.4/0417-339 = 09/07/2009

Detay

“M/V PRUVA” İsimli Gemi

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0419-340 = 10/07/2009

Detay

Gemport Limanı Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İndirimi

SİRKÜLER NO: 1.5 / 0420-341 = 10/07/2009

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında...

SİRKÜLER NO: 2.4 / 0421 - 342 = 10/07/2009

Detay

Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.3 / 422-343 = 10/07/2008

Detay

Yakıt Toplama Gemisi Temini

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0423-344 = 13/07/2009

Detay

Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0424-345 = 13/07/2009

Detay

21. Uluslararası Boğaziçi 2009 Yüzme, Kürek, Yelken, Kano Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0425-346 = 13/07/2009

Detay

Domuz Gribi Virüsü, Norveç’le İlgili Duyuru, ve IFB Banka Hisseleri

SİRKÜLER NO: 7.6 / 0427-347 = 13/07/2009

Detay

Gazdan Arındırma Yönetmeliği Revizyonu

SİRKÜLER NO: 4.10 / 0428-348 = 13/07/2009

Detay

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (SAYI: 2009-2)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0431-350 = 14/07/2009

Detay

Konu: Aden Körfezi ve Somali Kıyılarında Görev Yapan Türk Firkateyn...

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0432-351 = 14/07/2009

Detay