Menu

Duyurular > 2008 > Mart Duyuruları

Panama Kanalında Transit Geçiş Rezervasyon Sisteminde Yapılan Değişiklikler

SİRKÜLER NO: 13.3/215-178 = 28/03/2008

Detay

Buharlı İlaçlamaya Tabi Tutulmuş Yükün Nakliyesi Esnasında Bir

Detay

İngilizce Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi’ne İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 1.3/211-174 = 28/03/2008

Detay

Güdümlü Mermi Atışları

SİRKÜLER NO: 17.2/213-176 = 28/03/2008

Detay

Haliç Geçici Boru Batırma İşlemi

SİRKÜLER NO: 13.7/212-175 = 28/03/2008

Detay

Türk-İsveç İş Konseyi

SİRKÜLER NO: 12.3/210-173 = 27/03/2008  

Detay

APEC Seminerleri

SİRKÜLER NO: 12.2/209-172 = 27/03/2008

Detay

ABD’nin Suriye Limanlarından Gelen Gemileri Yönelik Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 2.2/207-170 = 26/03/2008

Detay

Meşale Koşusu

SİRKÜLER NO: 13.7/205-168 = 26/03/2008

Detay

Seminer Hk

SİRKÜLER NO: 12.2/204-167 = 26/03/2008

Detay

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

SİRKÜLER NO:DN.6.2/208-171  = 26/03/2008

Detay

Yenikapı Barınağının Boşaltılmasının Ertelenmesi

SİRKÜLER NO: 13.3/206-169 = 26/03/2008

Detay

Yenikapı Barınağının Boşaltılması

SİRKÜLER NO: 13.3/203-166 = 25/03/2008

Detay

Acente Motorları

SİRKÜLER NO: 3.1/202-165 = 25/03/2008

Detay

Silivri Liman Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.6/201-164 = 25/03/2008

Detay

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin İngilizce Tercümesi

SİRKÜLER NO: 1.3/187-152 = 19/03/2008

Detay

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 1.3/170-139 = 10/03/2008

Detay

14/03/2008 Tarihinde Yapılan Toplantı Raporu

SİRKÜLER NO: 1.3/195-159 = 21/03/2008

Detay

SP-1 Raporu Hk.

SİRKÜLER NO: 13.6/197-161 = 21/03/2008

Detay

Eşya İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1/196-160 = 21/03/2008

Detay

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

SİRKÜLER NO:DN.6.2/194-158 = 21/03/2008

Detay

Tebliğ Değişikliği

SİRKÜLER NO: 8.1/193-157 = 21/03/2008

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti

SİRKÜLER NO: 15.3/192-156 = 21/03/2008

Detay

Odesa Limanı’nın Özelleştirilmesi

SİRKÜLER NO: 2.7/191-155 = 21/03/2008

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1/0190-154 = 20/03/2008

Detay

Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

SİRKÜLER NO: 1.3/188-153 = 20/03/2008

Detay

Gemi Acenteliği Yetki Belgesi

SİRKÜLER NO: 11.2/185-150 = 19/03/2008

Detay

TDİ Tarife Değişikliği

SİRKÜLER NO: 1.5/184-149 = 18/03/2008

Detay

Teşekkür

SİRKÜLER NO: 5.1/186-151 = 19/03/2008

Detay

ICC Hakkında.

SİRKÜLER NO: 9.1/183-148 = 13/03/2008

Detay