Menu

Duyurular


Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

SİRKÜLER NO: 21.1 / 058-050 = 21/01/2010

 

İlgi: 11/01/2010 tarih ve 21.1/034-031 sayılı sirkülerimiz.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği’nin 31.12.2009 tarih ve 45781 sayılı yazısına atfen;

 

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Taslağı hakkında 30 gün içinde İMEAK DTO görüşleri istenmiş olup, ekte bir örneği sunulan Yönetmelik Taslağı’nın incelenerek görüşlerinizin 18 Ocak 2010 tarihi mesai bitimine kadar İMEAK DTO’na bildirilmesi istenmişti.

Bu defa, Denizcilik Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği’nden İMEAK DTO’na gönderilen 15.1.2010 tarih ve 1857 sayılı yazıda; söz konusu Taslakta 15.01.2010 tarihi itibariyle değişiklik  yapıldığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, İMEAK DTO WEB sayfasının Genel Sirkülerler ve DuyuruJar bölümünde bir örneği

sunulan Yeni Yönetmelik Taslağı’nın incelenerek oluşacak görüşlerinizin 8 Şubat 2010 tarihi mesai bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilmesi,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek:1 Yönetmelik Taslağı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz